پودر-جرمگیر-فیلتر آب

کارکرد فیلتر آب:

فیلتر آب، برای جلوگیری از مختل کردن کارکرد لباسشویی و ظرفشویی در دراز مدت استفاده می شود چرا که آب سخت عملکرد دستگاه را مختل می کند. وجود یون هایی چون کلسیم و منیزیم در آب اجازه نمی دهد پودر ماشین لباسشویی به خوبی با آب ترکیب شود.

ویژگی های فیلتر آب و فواید آن:

عملکرد بهتر از جمله:

زنگ زدگی - پوسیدگی و رسوب گیری المنت و قطعات لباسشویی و ظرفشویی را زیاد می کند.

  • طول عمر بیشتر دستگاه و جلوگیری از هزینه سرویس و خرابی
  • آب بعلت نبود جرم و رسوب سریعتر به دمای دلخوه می رسد.
  • گرفتن تمام ذرات معلق، شن و ماسه و عدم نفوذ به دستگاه
  • فیلتر مورد نظر را می توان به شیر آب گرم متصل کرد.
  • خرابی کمتر دستگاه و جلوگیری از هزینه های احتمالی

مشخصات فنی:

کلیه اجزای داخلی فیلتر با استانداردهای بهداشتی تولید عرضه می شود.